Warunki korzystania

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu icecasinologowanie.pl.

Niniejszy regulamin jest ważny i obowiązujący dla wszystkich użytkowników serwisu icecasinologowanie.pl.

1. Postanowienia ogólne

1. Serwis icecasinologowanie.pl umożliwia korzystanie z usług dostępnych na stronie internetowej.

2. Użytkowanie serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Regulamin może ulec zmianie, o czym użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

4. Serwis zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zawieszenia dostępu do usług.

5. Wszelkie prawa do treści zamieszczonych na stronie, materiałów graficznych oraz znaków towarowych należą do właściciela serwisu.

2. Rejestracja

1. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.

2. Wymagane jest podanie prawidłowych danych osobowych podczas rejestracji.

3. Użytkownik ma obowiązek utrzymania poufności swojego hasła i nie ujawniania go osobom trzecim.

4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki ujawnienia danych logowania.

3. Zasady użytkowania serwisu

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującym prawem i niniejszym regulaminem.

2. Zabrania się zamieszczania treści o charakterze obraźliwym, niezgodnym z prawem, szkodliwym, pornograficznym lub propagującym przemoc.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczone na serwisie.

4. Serwis nie jest odpowiedzialny za treści zamieszczone przez użytkowników.

4. Polityka prywatności

1. Serwis stosuje odpowiednie środki techniczne w celu ochrony danych osobowych użytkowników.

2. Serwis gromadzi dane osobowe użytkowników wyłącznie w przypadku rejestracji i korzystania z usług serwisu.

3. Serwis nie udostępnia danych osobowych użytkowników osobom trzecim bez ich zgody.